Welkom!

Mijn naam is Gerrit J. Pas geboren in 1944 te Gaanderen Ik ben met de Stamboom Pas in 1985 begonnen en nog steeds bezig Deze stamboom begint in het jaar 1665 te Loenen gld in het buurtschap Silven en is verspreid over een groot deel van Nederland zelf tot in Amerika en Canada

Foto s worden alleen geplaatst van personen die inmiddels overleden zijn dat word dan b.v. een pasfoto/en of trouw foto gepubliceerd

Gerrit J. Pas maker en eigenaar van de stamboom PAS

Dat vanwege de . privacy

Mocht iemand dit nog bezwaarlijk vinden dan even een mailtje naar gethman@hetnet.nl en het word verwijderd

Het ontstaan van de naam ” P A S”

Hier is het allemaal begonnen

Silven bij Loenen gld.

De wasserij De Hunekamp is al meer dan een eeuw te Silven bij Loenen gld. gevestigd om precies te zijn; in het jaar 1894  waarin A.J. Aarnink hier zijn wasserijbedrijf startte. Zoals zoveel wasserijen op de Veluwe was

 De Hunekamp vóór die tijd een papiermolen. Die molen stond er al vanaf 1666 en was toen in bezit van Allard Hackfort, de heer van Kasteel ter Horst.    Aarnink timmerde het waterrad aan twee kanten dicht en vormde het op die manier om tot een reuzenwastrommel. Via een luik aan de    zijkant kon de was geladen en weer eruit gehaald worden.  Vanaf 1908 werd de natuurlijke aandrijfkracht van de sprengenbeek vervangen door een stoommachine. In 1919 ging de wasserij in vlammen op. Het jaar daarop werd een nieuw bedrijfsgebouw opgetrokken

.                                                     Info bij : Wikipedia

Ca 1665 is in het buurtschap Silven bij Loenen gld en Harmen Janse Pas (ser) geboren Harmen had een gedeelte van de boerderij “De Geer ” in leen

Deze boerderij was eigendom van de Sint Salvador Abdij te Prün te Gelderland Op 23-08-1723 staat in de leen-keurmedige en tijns goederen van deze abdij in Gelderland leenkamer van Klarenbeek het volgende vermeld : Het eerste gedeelte van het leen “de Geer “gelegen te Silven bij Loenen gld aller gestald he selve met zijn ap-endepentie’s van veluwen Apeldoorn .

Hiermee is beleend Harmen Jansen Pas (ser) onder betaling van fl. 18,- wegens verzuimde Heergewaden

Op 15-02-1741 werd zoon Johannes Jannes Jansen Pas(ser) met dit goed beleend Uit het verpondingsregister van 1742 blijkt dat het perceel “de Cruysakker “in het buurtschap Silven bij Loenen gld op naam staat van Harmen Jansen Pas(ser)

De aanduiding “Pas op de Pas “komt in Loenen gld en in Silven rond die tijd veelvuldig voor Ook is er een bos van laaghout uit bv. Wilgen Elzen enz. enz, en dat bos had de naam “de Pas “

Waarschijnlijk heeft Harmen en zijn gezin in of bij dat bod gewoond en toen de naam “Pas “aangenomen hij heeft nog jaren in die streek gewoond

GP